Bedrijfsopstellingen en Oplossingsgerichte Opstellingen

‘Systemisch werk én opstellingen, maken zichtbaar wat onder de oppervlakte ligt’

Bedrijfsopstellingen  zijn een helpend instrument om de dynamiek van organisaties en de individuele werkbeleving snel zichtbaar te maken. In organisaties worden wetmatigheden regelmatig onbewust overtreden, waardoor er steeds terugkerende problemen kunnen ontstaan. Als de balans in het systeem verstoord is kan dit leiden tot onduidelijkheid in leiding geven, onrust, ontevredenheid en ziekteverzuim. Er kan ook sprake zijn van onderhuids onbehagen, gebrek aan verantwoordelijkheid, daadkracht, resultaatafname. Moeizame communicatie en samenwerking of terugkerende conflicten spelen een rol. Projecten komen slecht van de grond door ongrijpbare stagnerende factoren. Door een bedrijfsopstelling kunnen wetmatigheden zichtbaar worden en transitie in gang gezet.

Wilt u eens een geheel andere kijk en invalshoek op organisatievraagstukken en werkbeleving ervaren, dan is een bedrijfsopstelling  daartoe een waardevolle werkwijze!

 

In het werken met opstellingen zijn de volgende systemische basisprincipes van belang

. Iedereen heeft het recht om erbij te horen om optimaal te kunnen functioneren
• Er bestaat een rangorde, waarbij functie en anciënniteit een rol spelen
• De balans tussen geven en nemen is in balans
• Een ieder moet gewaardeerd worden voor de bijdrage die hij aan de organisatie levert/heeft geleverd.

 

Werkwijze

Hoe een opstelling precies werkt, valt moeilijk uit te leggen. Het is echt iets dat ervaren moet worden. Uitgangspunt is een thema, vraag of dilemma in de organisatie van een deelnemer. Naar aanleiding van dit thema worden zogenaamde representanten in de ruimte opgesteld. Dit zijn deelnemers die tijdens de opstelling relevante personen, afdelingen en elementen van de organisatie vertegenwoordigen. De representanten rapporteren over de verhoudingen en gevoelens vanuit de positie die zij vertegenwoordigen. Wonderlijk is dat de representanten vaak dezelfde emoties en gedachten hebben als diegene die ze vertegenwoordigen. Vervolgens ontwikkelt de opstelling zich: de representanten nemen een andere plaats in of er worden elementen toegevoegd. Afhankelijk van de vraagstelling en van wat de opstelling laat zien, kan de begeleider door het nemen van bepaalde stappen laten zien wat nodig is voor een positieve ontwikkeling. Bijvoorbeeld door werknemers een adequate positie in te laten nemen, of door een ontbrekende persoon in te brengen.

 

Het resultaat

Opstellingen laat zien wat er in de onderstroom in een bedrijf speelt en hoe de verhoudingen liggen tussen afdelingen en verschillende managementlagen, tussen bedrijf, producten en klanten. Visie en missie worden zichtbaar. Verder leer  je de kracht en kwaliteit binnen een team of afdeling zien. Systemisch werken is ook een filosofie, waarbij er naar de organisatie als “geheel” wordt gekeken. Oordeelloos, zoals het werkelijk is en met een blik op de toekomst. Opstellingen is een methode van weinig woorden en veel ontwikkeling.

 

Praktische informatie

Samen met Fenny Heek, geef ik Bedrijfsopstellingen. Wij richten ons op de kleinere bedrijven, organisatie- en teamvraagstukken van velerlei aard. Ook ZZP-ers zijn welkom. Onze kracht ligt in het creëren van een veilige setting waarbij een ieder de ruimte ervaart om vanuit zijn / haar eigenheid te werken. Wanneer U wilt onderzoeken wat er op de achtergrond systemisch meespeelt in uw bedrijf, kunt u bij ons terecht. Voor een telefonisch contact en/of een intakegesprek kunt u contact opnemen. Een dergelijk gesprek werkt vaak al heel verhelderend en met elkaar kijken we welke vragen er leven en hoe we, resultaatgericht, met u aan het werk kunnen gaan.

Actueel: Oplossingsgerichte opstellingen – zie nieuwsbrief!