Liefdesrelaties

Het onderhouden van een liefdesrelatie kan een hele klus zijn. Soms verloopt het moeiteloos, de zon schijnt er is liefde aandacht en begrip voor elkaar. Er zijn ook periodes waarin er “oud zeer” speelt en je samen te veel strijd ervaart, er niet meer uitkomt.   

Relatievraagstukken kunnen zijn:

– We lopen vast in hardnekkige terugkerende patronen

– De communicatie verloopt slecht, ik voel me niet gehoord

– Ik voel me alleen ‘in het samenzijn’ en is weinig écht contact

– Er is veel strijd en ongelijkwaardigheid in onze relatie

– De intimiteit en seksualiteit is bekoeld, ik loop hierin vast

– Er is sprake van ongelijkwaardigheid en dit werkt ondermijnend

Ons niet begrepen voelen, in een liefdesrelatie, is vaak al ontstaan in onze jeugd. Wil je hier naar kijken en meer zicht krijgen op oude overlevingspatronen, dan werkt dit helend door in de relatie. Samen met jou / jullie onderzoeken we de oorsprong van deze patronen. Er ontstaat dan weer ruimte voor elkaar, wederzijds respect. Met deze inzichten kun je weer samen verder in een groter veld van liefde.           

Ik ben systemisch geschoold en maak veel gebruik van deze werkwijze, daarnaast zet ik verschillende methoden in vanuit de integratieve psychotherapie. Het belangrijkste is mensen op een liefdevolle manier brengen bij hun eigenheid en diepste wezenskern. 

Werken aan je relatie is een investering voor jezelf en je nageslacht!       

In samenwerking met mijn partner Gerrit Nellissen begeleid ik ook echtparen, zie: www.relatietherapieapeldoorn.nl

 N.B. In 2022 neemt Gerrit een sabbatical.

 

 

 

 

 Ouderschap

 In de huidige, complexe samenleving  moet je heel wat in huis hebben als ouders op het gebied van opvoeden en verzorgen van de kinderen.  Met veel opvoedvragen kun je bij mij terecht:  verschil van opvoedkundig inzicht, moeite met grenzen stellen, één van de kinderen heeft gebrek aan zelfvertrouwen, voelt zich buitengesloten. Er zijn gedrags- en of slaapproblemen. Kinderen met H.S.P., hoog-gevoeligheid zijn zeer welkom, ik ben daarin ook ervaringsdeskundige. Samen kijken we wat bij jullie situatie passend en helpend is. Veel ouders, hebben vaak zelf de sleutel in handen, maar zien even door de bomen het bos niet meer. Ook pubers en jong-volwassenen kunnen bij mij terecht. Schroom niet maar trek op tijd aan de bel!

 

 Samengestelde gezinnen

“Vanuit eigen kracht bouwen aan een gezond,nieuw gezinssysteem.”

 Veel samengestelde gezinnen beleven de eerste jaren als zeer moeizaam en zwaar. In mijn werk zien we (stief)ouders worstelen en vanuit taboe, schuld- of schaamtebeleving, zoeken ze geen hulp. Het is ook een hele zoektocht; twee gezinnen samenvoegen tot een nieuw gezin. Het blijkt ook dat 60 % van de ‘nieuwe’ gezinnen uiteindelijk besluiten weer uit elkaar te gaan. Jammer en pijnlijk, want elk nieuw te vormen gezin heeft kansen en kwaliteiten.

In het werken met samengestelde gezinnen  zijn de drie systemische wetmatigheden die voor ieder gezinssysteem werken vaak verstoord en ontwricht namelijk:

– 1. Binding; alles en iedereen heeft evenveel recht op een plek.

– 2. Ordening; iedereen heeft een specifieke plek in het gezin.

– 3. Systemen en relaties gedijen op haar best als er evenwicht is

      tussen geven en nemen.           

Aan deze drie wetmatigheden wordt aandacht besteedt in mijn sessies middels opstellingen. Verder vragen onderstaande thema’s de noodzakelijke aandacht: Het opbouwen van nieuwe gezinssamenstelling, bewustwording van verandering van rol en posities, specifieke opvoedvraagstukken en -opvoedstijlen, herschikking van posities, gezag-kwesties, loyaliteitsconflicten, samenstellen van een gezinsplan, regels, normen en waarden.  

   

                               

 Het nest waar ik vandaan kom

Veel mensen gaan op latere leeftijd de waarde van hun familie erkennen.

Soms staat er teveel in de weg; pijnlijke herinneringen, je rol als kind in dit gezin, het contact met je ouders en broers en zusters. Dit kan een diepere band of een hereniging in de weg staan en naarmate je ouder wordt, groei je verder uit elkaar. Zelfs zover dat het contact stopt en aan mensen vertelt dat je ‘gebroken’ hebt met je familie. Onbewust komen veel spanningen, verdriet en onverklaarbare pijnen voort uit een diep gemis van dit wezenlijke contact; het nest waar jij uit voort kwam!
Ik ben er van overtuigd dat in ieder mens het verlangen leeft, een gezonde relatie te beleven met zijn familie van herkomst. Dat er in ieder mens een wens leeft, een liefdevol contact te hebben met broers, zussen, vader en moeder,  zeker naarmate je ouder wordt.

Wil je dit thema nader onderzoeken, verbroken gezinsbanden herstellen, maar je durft de stap niet te wagen, waag er dan eerst een gesprek aan met een onafhankelijk iemand, je bent bij mij van harte welkom. Óf wil je onder begeleiding een samenkomst organiseren met jouw broers en zussen? Neem dan contact op met mij, met elkaar kijken we wat de bedoeling van deze dag gaat worden.

Van je familie moet je het hebben………………..toch?

 

Reactie van een ouder:

“In de huidige zee van evidence-based jeugdzorg en verzakelijking van de ‘behandeling’ van kinderen en jongeren is de aanpak van Anne een eiland van warmte en passie. Anne verstaat de kunst om werkelijk verbinding te maken met een puber, de ouder. Met het kind in de ouder. Haar liefde voor (oudere) kinderen gaat zo diep en is zo oprecht dat die zich moeiteloos voor haar open stellen. De unieke combinatie met haar schat aan ervaring, deskundigheid en sensitiviteit levert ongelooflijke resultaten op. Er zijn veel mensen die een steen verleggen in een rivier op aarde. Anne Nowee verlegt de stroom. Voor ons gezin heeft ze het verschil gemaakt.”