Oplossingsgerichte opstellingen in samenwerking met Fenny Heek

 

Oplossingsgerichte teamopstelling: diagnose, prognose en verbetering.            

        ‘ Geen problemen maar oplossen, maar oplossingen bouwen’  Insoo Kim Berg

Een teamopstelling is een systemische methode die is gericht op het weergeven van wat er in een team speelt. Systemisch werk geeft helderheid over patronen in je team die teamleden vaak uit gewoonte blijven herhalen, maar die niet altijd effectief zijn in veranderende situaties. Vaak zit het team vast aan bepaalde reacties omdat het zo diep geworteld is vanuit patronen. Eigenlijk zouden de leden wel anders willen maar op één of andere wijze blijven ze gewoontegetrouw ‘het vertrouwde’ doen. We noemen dat ook wel; trouw aan je team- systeem. En soms dóe je het wel anders maar blijf je het doen vanuit een ‘weerstand.’

 

Thema’s en vragen die passend zijn binnen een oplossingsgerichte teamopstelling:  

 Teamverhoudingen in kaart brengen

Herkennen van teampatronen

De relatie met de organisatie

Het team in verandering

Prognose van de teammogelijkheden

Het optimale team

 

Werkwijze en resultaat:                                                                                                                                       

Na verheldering van vraag en doel, beginnen we met de opstellingen. Door het teamsociogram in beeld te brengen worden verhoudingen zichtbaar. Kansen en belemmeringen zijn onderdeel van de diagnose. Er ontstaat een heldere weergave van alles wat in werking is in het teamsysteem. Vervolgens worden opties verkend en effecten zichtbaar om samenwerking en werkrelaties te optimaliseren. Benodigde stappen worden geconcretiseerd. We kijken bij elke vraag heel gericht wat we inzetten vanuit het systemisch werk. 

 

Praktische informatie:

Duur: gemiddeld twee dagdelen training en een borging-bijeenkomst

Locatie: on the job of in onderling overleg elders

Investering: € 3.500, – per gemiddeld traject voor twee teamopstellers.

Meer informatie: mail naar info@fennyheek.nl of naar labyrintapeldoorn@upcmail.nl.

Na een eerste oriënterende bijeenkomst maken we een traject op maat.

Actueel: Oplossingsgerichte opstellingen – zie nieuwsbrief!