Organisatie in verandering; team- en groepsgerichte trajecten

Mijn manier van werken is erop gericht kwaliteiten te herkennen, te ontplooien en medewerkers opnieuw te mobiliseren in de richting van de missie en doelen van de organisatie. Daar ligt mijn kracht en expertise. Ik werk graag met teams; allereerst creëren we een stevig draagvlak, oprechte belangstelling en respect voor elkaar. Hierdoor ontstaat een grotere betrokkenheid en verantwoordelijkheid binnen het team. Elke medewerker mag er ZIJN met datgene wat er in het moment speelt en leeft, elke medewerker heeft zijn unieke bijdrage. Vanuit dit veilige uitgangspunt ontstaat er vertrouwen.

Ik ervaar dat mensen hier blij van worden en hun collega werkelijk ontmoeten in eigenheid en kwaliteit. Er komt een gezamenlijke stroom op gang binnen teams die voelbaar en merkbaar is het geheel van de organisatie. Door oplossingsgerichte interventies en het stimuleren van verantwoordelijkheid en bewustzijn worden nieuwe doelen in actie omgezet en bereikt.

In samenwerking met andere ervaren, professionele trainers en coaches ontwikkel ik al ruim 21 jaar trainingen, leergangen en verandertrajecten voor organisaties.

 

 • Expertise bieden bij reorganisaties, fusies en verandertrajecten.
 • Counselen en coachen van management en medewerkers
 • Oplossingsgericht leidinggeven en stimulering van zelfoplossend vermogen
 • Stressmanagement en vitaliteit
 • Loopbaanmanagement
 • Leergang “Jezelf als instrument.”
 • Teamontwikkeling en teamcoaching gericht op verandermanagement
 • Implementeren van resultaat verantwoordelijke teams, als externe teamcoach en adviseur
 • Bedrijfsopstellingen een vak apart; aanbod zie verder onder ‘Systemisch werken.’
 • Trainen in communicatie en samenwerkingsprocessen
 • Intervisie voor zelfsturende – en resultaatverantwoordelijke teams

Verandertrajecten, trainingen en leergangen zijn altijd op maat aan te passen naar de wensen van de organisatie.

 

 Terug naar Individu en Organisatie.